Over ons

WISEconnect

Experts in Engineers!

Visie

Wij geloven dat een platform van praktische ervaring verhelderend kan zijn in het vinden van een oplossing in plaats van het zoeken er naar. WISEconnect wil dat verschil maken.

Dagelijks werk en projecten nemen toe in complexiteit door (veranderende) regelgeving, kosten, technologie en spanning op de arbeidsmarkt. Het verlangt deskundigheid, toewijding en vaak ter aanvulling, een flexibele inzet van kennis en kunde op de juiste tijd en plaats.

Vanuit meer dan 25 jaar ervaring in het ondersteunen van projecten en bedrijven op het gebied van engineering en project(ondersteunings-)vraagstukken, werken wij vanuit praktijkkennis en ervaring.  Hiermee willen wij een verschil maken in de markt om met klanten mee te denken en creatief te zijn in het aanbieden van mogelijke oplossingen.

De visie van WISEconnect is gebaseerd op vier pijlers:

Partnership

In nauwe samenwerking met opdrachtgevers kunnen wij de capaciteit die nodig is voor een succesvol project, door middel van advisering op het gebied van capaciteitsplanning en begeleiding van gedetacheerde medewerkers, managen om zodoende het risico van vertraging en verhoogde kosten te beperken.

In samenwerking met onze business partners bieden wij ondersteuning op het gebied van projectmanagement en -organisatie.

Kennis van de markt

Partnership is alleen mogelijk wanneer je een goede kennis hebt van de markt. WISEconnect heeft die kennis. Zowel de op korte of langere termijn beschikbare medewerkers, als ook de bedrijven die op zoek zijn.

Wij kennen de risico’s en uitdagingen met betrekking tot personeelsmanagement voor een project en wij kunnen onze klanten assisteren door de inzet van ons markt leidende personeelsmanagement systeem. Met behulp van onze kennis en kunde in combinatie met dit systeem zijn wij in staat om specialisten met de juiste en gevraagde opleiding/kennis in te zetten voor een vaste periode of voor een bepaalde tijd.

 

Sociaal verantwoord ondernemen

In de rol van intermediair heeft WISEconnect een verantwoordelijkheid ten aanzien van haar medewerkers, ingeschreven kandidaten en opdrachtgevers. Discretie en transparantie zijn daarin essentiële onderdelen. Niet alleen in prijsstelling en openheid van communiceren, maar zeker ook in de omgang met haar klanten dient sociaal verantwoord omgegaan te worden. Het cv is niet een stuk papier. Het vertegenwoordigt een mens.

Betrouwbaarheid

Iedere vorm van samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Zowel onze klanten als ook onze medewerkers moeten in alle opzichten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van WISEconnect. Kennis van de markt laat zich moeilijk bewijzen. Het juist omgaan met deskundigheid wel.

Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om NEN 4400-1 gecertificeerd te zijn. Dit certificaat geeft u als opdrachtgever en medewerker de zekerheid dat WISEconnect voldoet aan de door Stichting Normering Arbeid gestandaardiseerde eisen.

Ook de juiste wijze van omgang met de (steeds veranderende) juridische aspecten van ons werk staan centraal. WISEconnect heeft de kennis op het gebied van arbeidsrelaties. Hierdoor komt de opdrachtgever nooit voor verrassingen te staan.

Door het hanteren van deze vier pijlers noemen wij ons niet voor niets “Experts in Engineers!”