Diensten

Capaciteit

Detachering biedt de mogelijkheid om op tijdelijke basis te beschikken over de door WISEconnect geselecteerde en door de opdrachtgever geaccordeerde specialisten. Middels detachering wordt invulling gegeven aan capaciteitsproblemen, wordt piekbelasting in een project of organisatie opgevangen, of wordt een vraagstuk of project waarvoor juist specifieke kennis nodig is voorzien van die kennis.

Ook kunnen wij in samenwerking met klanten een compleet project team samen brengen en managen.

Wanneer de opdrachtgever structureel behoefte (gaat) krijgen aan de inzet van een WISEconnect medewerker en ook de medewerker openstaat voor een langdurig dienstverband bij de opdrachtgever, biedt WISEconnect de mogelijkheid.

Voor sommige situaties biedt Werving & Selectie de beste oplossing. Bij deze dienst is vooraf de keuze gemaakt om via WISEconnect een werving en selectie te laten verrichten tegen een vooraf afgesproken fee. Deze fee is een percentage van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de te werven medewerker.

In samenspraak met WISEconnect kan gekozen worden om actief of passief een werving te laten verrichten. Dat wil zeggen door met of zonder de bedrijfsnaam een wervingscampagne op te zetten. De keuze is aan de opdrachtgever om WISEconnect te laten adverteren in regionale of landelijke media.

Naast de harde selectie eisen van opleiding en ervaring,  zijn de zachte criteria en competenties van kandidaten minstens zo belangrijk om de juiste kandidaat vinden. WISEconnect neemt in samenspraak met de opdrachtgever het functie- en kandidaat profiel door.

Met Werving & Selectie werken wij op basis van een exclusieve opdracht, met een heldere tijdsplanning en vooraf gemaakte afspraken met elkaar samen. Dit levert het beste resultaat op voor de opdrachtgever en de kandidaat.

Projectmanagement en consultancy

WISEconnect staat, samen met haar partner, voor professionaliteit en transparantie. Dit komt ook tot uiting in onze resourcing, portfolio-, programma- en projectmanagement activiteiten.

Eerst vindt er een grondige inventarisatie van uw vraag plaats. In onderling overleg wordt besproken hoe de behoefte het best kan worden ingevuld.

Voor tijdelijke inzet van dit soort specialisten heeft onze partner een aantal professionele eigen medewerkers in dienst. Daarnaast beschikken we samen met hen over een uitgebreid netwerk. Als de medewerker bij u geplaatst is, wordt hij of zij altijd vanuit de gezamenlijke organisatie begeleid door een vaste manager, die zorg draagt voor ondersteuning en eventueel bijscholing. Door onze gezamenlijke expertise en ervaring kunnen wij vragen naar portfoliomanagers, programmamanagers, projectleiders, portfolio- en projectmanagementconsultants, portfolio- en projectmanagementondersteuners, of resourcemanagers voor u beantwoorden en de capaciteit voor u invullen.

In samenwerking met onze partner staan wij voor pragmatische en transparante oplossingen.

Op deze manier helpen wij uw projecten efficiënt en effectief te managen. Onze expertise, onze ondersteuning en onze menskracht helpen u om de verandering en doelen die u wenst te realiseren. Of het nu gaat om consultancy, projectmanagementtrainingen, of als u tijdelijke of vaste human resources nodig hebt, bij WISEconnect bent u aan het juiste adres.

Wij helpen u om uw projecten te laten slagen!